વિધવા સહાય પેંશન યોજના

515

વિધવા સહાય પેંશન યોજના

વિધવા સહાય યોજના 2019 ગુજરાત રાજ્યની વિધવા મહિલાઓને માસિક ધોરણે પેન્શન આપે છે. વિધવા મહિલાઓ માટે આ સામાજિક સુરક્ષા યોજના ચોક્કસપણે જીવન ટકાવી રાખવાની સારી તકો પૂરી પાડશે. હવે વિધવા સહાય યોજના 2019 ની અરજી ફોર્મ પીડીએફમાં ડાઉનલોડ કરો અને વિધવા સહાય યોજના માટે અરજી કરો. પરંતુ ગુજરાત વિધ્ધ સહાય યોજના માટે અરજી કરવા જતા પહેલા પાત્રતા, નોંધણી પ્રક્રિયા અને વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા તપાસો. ગુજરાત સામાજિક સુરક્ષા વિભાગ 2019 ના વર્ષ માટે “સહાયક” એપ્લિકેશન ફોર્મ સ્વીકારી રહ્યું છે.

ગુજરાત સરકારે ગુજરાતમાં નવી યોજના વિધવા સહાય યોજના ફોર્મ શરૂ કર્યું છે, આ પોસ્ટમાં, વિધવા શાય ફોર્મ પીડીએફ ઉપલબ્ધ છે, તમે આ સૂચિમાં વિધવા પેન્શન ફોર્મ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ફોર્મ ભરીને ગુજરાત સરકારના પોર્ટલ સબમિટ કરી શકો છો,

વિધવા પેન્શન ફોર્મ લિંક આ પોસ્ટ પર ઉપલબ્ધ છે તમે ફોર્મ છાપી શકો છો અને હવે સબમિટ કરી શકો છો

ટૂંકી નોંધ 2019 માં વિધવા સહાય યોજનાની વિગતો

યોજનાનું નામવિધ્ધ સહાય યોજનાગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી નોડલ એજન્સી સામાજિક સુરક્ષા વિભાગ રાજ્યની ઓપનબેનેરીવિડિઓને લાગુ કરવાની તારીખનો ઉદ્દેશ

વિધ્વ સહાય યોજના 2019 માટેની દસ્તાવેજ સૂચિ

તમારે રાજ્યનો વતની હોવો જોઈએ.

ઉંમર 18 થી 60 વર્ષની વચ્ચે છે.

અરજદારની અરજી (પરિશિષ્ટ -1 / 86 મુજબ)

એફિડેવિટ (પરિશિષ્ટ VIII મુજબ)

આવકનું પ્રમાણપત્ર (પરિશિષ્ટ 3/86 મુજબ)

વિધવાનું પ્રમાણપત્ર (પરિશિષ્ટ 4/86 તરીકે)

અરજદારના પતિના મૃત્યુનું ઉદાહરણ

અરજદારની શૈક્ષણિક લાયકાતના પ્રમાણપત્રો.

પટવારી અથવા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર દ્વારા સહી થયેલ રિપોર્ટ

અરજી ફી

અરજી ફક્ત 20 / – રૂપિયા છે

ગુજરાત વિધવા પેન્શન યોજનાના મૌન પરિબળો

તે 100 ટકા સરકારી ભંડોળવાળી યોજના છે.

પેન્શનની રકમ માસિક ધોરણે આપવામાં આવશે.

આ યોજના આજીવિકાની વધુ તકો પૂરી પાડશે.

વિધવા પેન્શન યોજના રાજ્યના દરેક લાભાર્થીને આવરી લેશે.

એપ્લિકેશન ફોર્મ offlineફલાઇન મોડ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે

વિધવા સહાય યોજના (અરજી ફોર્મ) માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

રાજ્યની વિધવાઓ જે વિધ્‍ય સહાય યોજના માટે અરજી કરવા માંગે છે તેઓએ સૌથી પહેલાં અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો.

હવે તમામ આવશ્યક વિગતો સાથે એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરો.

બધા જરૂરી દસ્તાવેજો જોડ્યા.

આ ફોર્મ સામાજિક સુરક્ષા કચેરીને સબમિટ કરો

સામાજિક સુરક્ષા વિભાગના મંજૂરી પ્રમાણપત્ર ફોર્મ વિભાગ મેળવો.

મહત્વપૂર્ણ ડાઉનલોડ:

બધી વિગતો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

ડોક્યુમેન્ટ લિસ્ટ