કિસાન સૂર્યોદય યોજના

919

કિસાન સૂર્યોદય યોજના

ગુજરાતના ઉર્જા પ્રધાન સૌરભ પટેલે આજે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. ખેડુતો માટે સારા સમાચાર છે. ચાલો જોઈએ કે તે શું કહે છે.

ગુજરાતના ખેડુતો માટે આજકાલના સૌથી સારા સમાચાર હવે દિવસ દરમિયાન પણ ખેડૂતોને વીજળી મળશે

રાજ્યના ઉર્જા પ્રધાન સૌરભ પટેલે આ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી હતી

કેબીનેટ મંત્રી સૌરભ પટેલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને ખેડૂતોને મહત્વના સમાચાર આપ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હવે દિવસ દરમિયાન ખેડૂતોને વીજળી મળશે.

રાજ્યના 17.25 લાખ ખેડુતોને દૈનિક ધોરણે વીજળી મળશે.

દિવસ દરમિયાન ખેડૂતોને વીજળી આપવાની જાહેરાત કરી છે.

દિવસ દરમિયાન ખેતી માટે વીજળી પુરી પાડવાની મહત્વની યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે. 17.25 લાખ ખેડૂતો પાસે વીજ જોડાણ છે. દિવસ દરમિયાન વીજળી પુરી પાડવાની ખેડૂતોની માંગ હતી. વડા પ્રધાન કિસાન સર્વોદય યોજનાનું ઉદઘાટન કરશે. રાજ્યના 17.25 લાખ ખેડુતોને દૈનિક ધોરણે વીજળી મળશે. આ યોજના બે કે ત્રણ વર્ષમાં પૂર્ણ થશે.

કયા ગામોને કેટલા કલાક વીજળી મળશે

ઉર્જા પ્રધાને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સવારના 5 થી 9 વાગ્યા સુધી વીજળી આપવામાં આવશે. દિવસ દરમિયાન વીજળી માટે 11 થી 13 હજાર મેગા વોટ વીજળી જરૂરી છે. દિવસ દરમિયાન જૂનાગઢનાં 220 ગામોને વીજળી આપવામાં આવશે. દિવસ દરમિયાન ગીર સોમનાથના 143 ગામોને વીજળી આપવામાં આવશે. તે દિવસ દરમિયાન દાહોદના 692 ગામોને વીજળી આપશે.

દિવસ દરમિયાન વીજળી કેટલી છે?
 • દૈનિક ધોરણે ખેડૂતોને વીજળી પહોંચાડવા માટે સ્ટ્રક્ચર ઉભું કરવામાં 3 વર્ષનો સમય લાગશે
 • સરકારે કિસાન સૂર્યોદય યોજના માટે નવું માળખું ગોઠવવાની છે
 • ગુજરાત સરકારે 2020-21ના બજેટમાં 3500 કરોડ રૂપિયા પૂરા પાડ્યા છે
 • બંધારણ બનાવવા માટે આવતા 3 વર્ષમાં 3500 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરવાના છે
 • સરકાર યોજના 3 વર્ષમાં તબક્કાવાર અમલમાં મૂકવાની છે
 • સરકારે વીજળી વહન કરી શકે તેવી કોઈ સિસ્ટમ હજી બાકી છે
 • આ યોજના હાલના પાવર વહન માળખામાં બંધ બેસતી નથી
 • સરકારે 220 કેવી ટ્રાન્સમિશનની 20 લાઇનો બદલવાની રહેશે
 • 132 કેવી ટ્રાન્સમિશનની 1 લાઇન નાખ્યા પછી કાર્ય પ્રગતિ કરે છે
 • રાજ્યમાં 66 કેવી ટ્રાન્સમિશનની સ્થિતિમાં 233 લાઇનો નાખવી પડશે
 • 254 ટ્રાન્સમિશનથી 3817 સર્કિટ કિલોમીટર લાઈન બનાવવી પડશે
 • 220 કેવી સબસ્ટેશન 10 અને 132 કેવી સબસ્ટેશન 1 એમ કુલ 11 સબસ્ટેશન બનાવવાનું રહેશે
સરકારે આ યોજનાની ઘોષણા કરી દીધી છે

દૈનિક ધોરણે ખેડૂતોને વીજળી પહોંચાડવા સરકારે વર્ષ અસરકારક રીતે જમીન પર કામ કરવું પડશે