ધોરણ-10 નું પરિણામ વિતરણ બાબતે નોટિસ

640

ધોરણ-10 નું પરિણામ વિતરણ બાબતે નોટિસ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા 10 ધોરણ પુરક પરીક્ષાનું પરિણામ વિતરણ માટેની નવી સૂચના પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. અગત્યની તારીખ, સૂચના અને અન્ય જેવી વધુ માહિતી નીચે શામેલ છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ:

પરિણામોની તારીખ ઘોષણા છે: 18/09/2020

પરિણામો વિતરણની તારીખ: 21/09/2020

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

સૂચના માટે : અહીં ક્લિક કરો

સત્તાવાર વેબસાઇટ : અહીં ક્લિક કરો