લર્નિંગ લાઇસન્સની મુદત પતી જાય તો પણ ચિંતા ન કરતા

632

આરટીઓ / વાહનના લર્નિંગ લાઇસન્સની મુદત પૂરી થાય તો ચિંતા કરશો નહીં: હવેથી લર્નિંગ લાઇસન્સ ધારકો માટે રાહતનાં સમાચાર છે, જો લર્નિંગ લાઇસન્સ છ મહિના પછી સમાપ્ત થાય છે, તો ઉમેદવારે ફરીથી કમ્પ્યુટર પરીક્ષા લેવાની રહેશે નહીં.

ડ્રાઇવરે ફક્ત તેના જૂના લર્નિંગ લાઇસન્સનો ઉલ્લેખ કરતા પરિવહન સોફ્ટવેરમાં સાથે જોડાયેલ આરટીઓ ઓફિસમાં દસ્તાવેજની ચકાસણી કરવી પડશે અને ત્યારબાદ તે ફરીથી લર્નિંગ લાઇસન્સ મેળવી શકશે.

આરટીઓ લર્નિંગ લાઇસન્સના કામના ભારણને પણ ઘટાડશે.

આરટીઓના આ નવા નિયમથી લર્નિંગ લાઇસન્સના કમ્પ્યુટર પરીક્ષણની ઝંઝટમાંથી છૂટકારો મળશે, પરંતુ આરટીઓમાં લર્નિંગ લાઇસન્સ માટેના કામના ભારણમાં પણ ઘટાડો થશે. હમણાં સુધી, ડ્રાઇવિંગ અથવા માલિકે લર્નિંગ લાઇસન્સના સમયે ફરજિયાત પાક લાઇસન્સ પરીક્ષણ અને સ્માર્ટ કાર્ડ ફી ચૂકવવાની હતી. અધ્યયન લાઇસન્સ જ્યારે તેઓની મુદત પૂરી થાય ત્યારે પરત મળ્યા ન હતા અને કરોડોની લૂંટ કરવામાં આવી હતી. તે હવેથી બંધ રહેશે. પરિવહન વિભાગે લર્નિંગ લાઇસન્સ અને ફી માટેના નિયમોમાં ભારે ફેરફાર કર્યા છે.

દરરોજ અંદાજિત 50-60% પરીક્ષણો પસાર થાય છે

આ પહેલા, ફરજિયાત પાક લાઇસન્સ માટેના પૈસા પણ શીખવાના પરવાના સમયે પરત આપ્યા ન હતા. આરટીઓ સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિવસના અંદાજે પરીક્ષણોમાંથી થી  ટકા પરીક્ષણ ટ્રેકમાં નિષ્ફળ જાય છે. તેમાંથી અમુક ટકા લોકોએ ફરીથી તેમના લર્નિંગ લાઇસન્સ મેળવવાના રહેશે. 500 ના આ આંકડા મુજબ સરકારને રૂ. એક વર્ષમાં 3 લાખ. હવે નિયમ બદલવાથી અરજદારોને ફાયદો થશે.

લર્નિંગ લાઇસન્સના નવીકરણ માટેની ફી ફક્ત 150 રૂપિયા છે

આ ઉપરાંત આ જોગવાઈ હેઠળ ડ્રાઇવરને સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે સારથી -2 સોફ્ટવેરમાં રૂ. હવે, જ્યારે લર્નિંગ લાઇસન્સ માટે ફરીથી અરજી કરો છો, ત્યારે તમારે શીખવાના લાઇસન્સ માટે ફક્ત 150 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. જો નાગરિક દ્વારા એકવાર પણ પરીક્ષણ ન આપવામાં આવે તો, પરીક્ષણ ફીના પૈસા પણ ફરીથી માન્ય રહેશે. લર્નિંગ લાઇસન્સ આપ્યાના એક વર્ષમાં કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો જ ચુકવણી કરવામાં આવશે. સરકાર દ્વારા વર્ષોથી નાગરિકોની લૂંટ ચલાવવામાં આવે છે કારણ કે સારથી -2 સોફ્ટવેરમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે તે 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક પરિપત્ર સાથે બહાર પાડવામાં આવશે.

વાંચો ન્યુઝ રિપોર્ટ