તમામ કાર વાળા માટે ફરજીયાત થશે ફાસ્ટટેગ

344

તમામ કાર વાળા માટે ફરજીયાત થશે ફાસ્ટટેગ

કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રાલયે 1 જાન્યુઆરી, 2021 થી તમામ ફોર-વ્હીલ વાહનો માટે FASTag ફરજિયાત બનાવવાની સૂચના જાહેર કરી છે.

1 ડિસેમ્બર, 2017 પહેલા વેચાયેલા એમ અને એન વર્ગના ફોર-વ્હીલર્સ માટે એફ.એસ.ટી. સ્ટેગ ફરજિયાત બની ગયું છે. આ માટે, સેન્ટ્રલ મોટર વ્હિકલ્સ રૂલ્સ, 1989 માં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો.  મંત્રાલયે આ અંગે 6 નવેમ્બરના રોજ એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું હતું.

સેન્ટ્રલ મોટર વ્હિકલ્સના નિયમો, 1989 મુજબ, 1 ડિસેમ્બર, 2017 પહેલાં વેચાયેલા તમામ ફોર-વ્હીલર્સ માટે વાહન ઉત્પાદકો અથવા તેમના ડીલર્સ એફએફએસટીએગને ફરજિયાત બનાવ્યા હતા.  પરિવહન વાહનો માટે એફ.એ.એસ.ટી. ટેગ લગાડ્યા પછી જ ફીટનેસ સર્ટિફિકેટનું નવીકરણ કરવામાં આવે તે આદેશ આપવામાં આવ્યું હતું.  આ સિવાય 1 ઓક્ટોબર, 2019 થી રાષ્ટ્રીય પરમિટ વાહનોએ પણ FASTag ને વળગી રહેવું ફરજિયાત છે.

નવું તૃતીય પક્ષ વીમો લેતી વખતે માન્ય એફ.એ.એસ.ટી.ટી.જી. રાખવા ફોર્મ 51૧ માં સુધારા દ્વારા ફરજિયાત પણ કરાઈ છે.  આમાં FASTag ID ની વિગતો શામેલ હશે.  આ 1 એપ્રિલ, 2021 થી અમલમાં આવશે.

આ સૂચના ફક્ત ટોલ પ્લાઝા પર 100 ટકા ચુકવણીની ખાતરી ઇલેક્ટ્રોનિક રૂપે કરવાની ખાતરી આપવાની દિશામાં એક મોટું પગલું હશે અને વાહનો કોઈપણ વિક્ષેપ વિના પ્લાઝામાંથી પસાર થઈ શકશે.  આ વાહનોને પ્લાઝા પર રાહ જોતા અટકાવશે અને બળતણ બચાવશે.