સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી

682

સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ભરતીની સત્તાવાર સૂચના 179 ખાલી www.suratmunicipal.gov.in જગ્યાઓ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (એસ.એમ.સી.) એ મેડિકલ ઓફિસર, ગાયનેકોલોજિસ્ટ, પેડિયાટ્રિશિયન, એક્સ-રે ટેકનિશિયન, લેબોરેટરી ટેક્નિશિયન, ફાર્માસિસ્ટ અને સ્ટાફ નર્સના પદ માટે અરજીઓ માટે આમંત્રણ આપ્યું છે.

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ભરતીની સત્તાવાર સૂચના 179 ખાલી જગ્યાઓ

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (એસ.એમ.સી.) એ સીધી ભરતી દ્વારા મેડિકલ ઓફિસર, ગાયનેકોલોજિસ્ટ, પેડિયાટ્રિશિયન, એક્સ-રે ટેકનિશિયન, લેબોરેટરી ટેકનિશિયન, ફાર્માસિસ્ટ અને સ્ટાફ નર્સની પોસ્ટ માટે સીધી ભરતી દ્વારા આમંત્રણ આપ્યું છે. રુચિ અને પાત્ર ઉમેદવારો 25 ઓક્ટોબર 2020 પર અથવા તે પહેલાં, સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન મોડ દ્વારા પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરી શકે છે.

SMCની વિગત

 • તબીબી અધિકારી
 • સ્ત્રીરોગચિકિત્સક
 • બાળરોગ ચિકિત્સક
 • એક્સ-રે ટેકનિશિયન
 • પ્રયોગશાળા ટેકનિશિયન
 • ફાર્માસિસ્ટ
 • સ્ટાફનર્સ

લાયકાત

 • ઉમેદવારોએ 10 મી, આઈટીઆઈ અથવા માન્ય બોર્ડમાંથી સમકક્ષ પાસ થવું આવશ્યક છે.

પગાર પેકેજ

 • સત્તાવાર સૂચના નો સંદર્ભ લો.

પસંદગીની રીત

 1. લેખિત કસોટી
 2. ઇન્ટરવ્યુ

કેવી રીતે અરજી કરવી

 1. સત્તાવાર વેબસાઇટ www.suratmunicipal.gov.in પર લોગ ઇન કરો
 2. ઉમેદવારો ઓનલાઇન દ્વારા અરજી કરી શકે છે
 3. ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેઓ આવશ્યકતાઓ અનુસાર યોગ્યતાના માપદંડને પૂર્ણ કરે છે
 4. જો જરૂરી હોય તો એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો.
 5. એપ્લિકેશન સબમિટ કરવા માટે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 6. ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટ આઉટ લો

મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ:

 • અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે પરીક્ષાની સૂચનામાં આપવામાં આવેલી સૂચનાઓ ખૂબ કાળજીપૂર્વક પસાર કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • એપ્લિકેશન સબમિશનની તારીખ: 15.10.2020 થી 25.10.2020

SMC ભરતી 2020 માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

સત્તાવાર સૂચના ડાઉનલોડ / જુઓ

ઓનલાઇન અરજી