પંજાબ નેશનલ બેંકમાં ભરતી

1537

પીએનબી ભરતી 2020: મેનેજર અને સિનિયર મેનેજર પોસ્ટ્સ માટે 535 ખાલી જગ્યાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

અહીંનિષ્ણાંત અધિકારીઓની કુલ 535 ખાલી જગ્યાઓ છે,

જેમાં 200 મેનેજર (ક્રેડિટ) માટે, 160 મેનેજર (જોખમ) માટે, 50 સિનિયર મેનેજર (ક્રેડિટ) માટે, 40 સિનિયર મેનેજર (જોખમ) માટે, 30 મેનેજર (ટ્રેઝરી) માટે છે , મેનેજર (કાયદો) માટે 25, મેનેજર (સિવિલ) માટે 8, મેનેજર (આર્કિટેક્ટ) માટે 2 અને મેનેજર (આર્થિક) અને મેનેજર (એચઆર) માટે 10.
પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) ની ભરતી

કુલ પોસ્ટ્સની સંખ્યા: 535 પોસ્ટ્સ

છેલ્લી તારીખ: 29 સપ્ટેમ્બર 2020

અરજી ફી

રૂ .175 / – એસસી / એસટી / પીડબ્લ્યુબીડી કેટેગરીના ઉમેદવારો અને રૂ .850 / – એસસી / એસટી / પીડબ્લ્યુબીડી કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે. ડેબિટ કાર્ડ્સ, ક્રેડિટ કાર્ડ્સ, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, આઇએમપીએસ, કેશ કાર્ડ્સ / મોબાઇલ વોલેટ્સ દ્વારા એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો.

કેવી રીતે અરજી કરવી

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો પીએનબી વેબસાઇટ https://www.pnbindia.in ફોર્મ 08.09.2020 થી 29.09.2020 પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણતારીખો:

ઓનલાઇન અરજી રજૂ કરવાની પ્રારંભ તારીખ: 08 સપ્ટેમ્બર 2020
ઓનલાઇન અરજી રજૂ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 29 સપ્ટેમ્બર 2020

જોબ સ્થાન: પૂરા ભારતમા

પંજાબ નેશનલ બેન્ક એ એક બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવા બેંક છે જેનું મથક ભારત સરકારની માલિકીની નવી દિલ્હી, ભારતની છે. બેંકની સ્થાપના 1894 માં થઈ હતી અને તે બિઝનેસ અને તેના નેટવર્ક બંને દ્રષ્ટિએ ભારતની બીજી સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક છે.

પીએનબી ભરતી 2020 ની સત્તાવાર સૂચના

પીએનબી ભરતી 2020 માટે ઓનલાઇન અરજી કરો