આરોગ્ય વિભાગમાં ભરતી 2021

710

આરોગ્ય વિભાગમાં ભરતી 2021

એનએચએમ સાબરકાથા પોષણ સહાયક, લેબ ટેકનિશિયન, ફાર્માસિસ્ટ અને આયુષ એમ.ઓ. ભરતી 2021

એન.એચ.એમ. સાબરકાથા પોષણ સહાયક, લેબ ટેકનિશિયન, ફાર્માસિસ્ટ અને આયુષ એમ.ઓ. ભરતી 2021

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન (એનએચએમ), સાબરકાંઠાએ પોષણ સહાયક, લેબ ટેક્નિશિયન, ફાર્માસિસ્ટ અને આયુષ એમ.ઓ. પોસ્ટ્સની ભરતી માટેની સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી. આ ભરતી માટે પાત્ર ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. તમે આ ભરતી વિશેની વધુ વિગતો જોઈ શકો છો જેમાં પોસ્ટ્સની સંખ્યા, પોસ્ટનું નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, વગેરે … તમે આ ભરતી વિશેની સત્તાવાર સૂચનાઓ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ તથ્યો પણ જોઈ શકો છો દા.ત. મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો.

એનએચએમ સાબરકાંઠા ભરતી 2021 જોબ વિગતો

પોસ્ટ્સની સંખ્યા: 21

પોસ્ટ્સનું નામ:

 • આરબીએસકે આયુષ તબીબી અધિકારી (સ્ત્રી): 04 પોસ્ટ્સ
 • આરબીએસકે આયુષ તબીબી અધિકારી (પુરુષ): 05 પોસ્ટ્સ
 • ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા સહાયક (આરબીએસકે): 08 પોસ્ટ્સ
 • લેબોરેટરી ટેકનિશિયન (શહેરી કાર્યક્રમ): 01 પોસ્ટ
 • લેબોરેટરી ટેકનિશિયન (આઈડીએસપી): 01 પોસ્ટ
 • પોષણ સહાયક: 02 પોસ્ટ્સ

લાયકાતના ધોરણ:

આ પણ વાંચો : 

વિધવા સહાય પેંશન યોજના
ખેડૂતોને 2 લાખ રૂપિયાની વીમો સહાય
મુખ્યમંત્રી અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય યોજના હેઠળ કાર્ડ કઢાવો

શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા

 • સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં વિવિધ ડિગ્રી.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • અંતિમ પસંદગી વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યૂ પર આધારિત હશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • રસ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારો નીચે જણાવેલ લિંક દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • એપ્લિકેશન પ્રારંભ: 11/01/2021 થી
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 17/01/2021

મહત્વપૂર્ણ લિંક:

એનએચએમ સાબરકાથા સત્તાવાર સૂચના

ઓનલાઇન અરજી કરો