ઈન્ડિયન ઓઈલ (IOCL) કોરપોરેશનમાં ભરતી

3670

ઈન્ડિયન ઓઈલ (IOCL) કોરપોરેશનમાં ભરતી

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2020

નીચે જણાવેલ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસ એક્ટ, 1961 (સમય-સમય પર સુધારેલ) હેઠળ આશરે 482 એપ્રેન્ટિસની જોડાણ માટે નીચેની લાયકાત અને અન્ય પરિમાણો મળવાને પાત્ર ભારતીય નાગરિકો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે:

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: 482

લાયકાત માપદંડ:

(૧) ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ મેચેનિકા:

 • ઓછામાં ઓછા એક વર્ષની અવધિ / 10 + 2 ના આઈટીઆઈ પછી ત્રણ વર્ષ (અથવા બે વર્ષ પછીની પ્રવેશ દ્વારા) એન્જીનિયરિંગના નીચેના કોઈપણ શાખામાં પૂર્ણ-સમયનો ડિપ્લોમા: i) મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ii) ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ

(૨) ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ ઇલેક્ટ્રિકલ:

 • ત્રણ વર્ષ (અથવા બે વર્ષ પછીની આઈટીઆઈ પછીની ઓછામાં ઓછી એક વર્ષની અવધિ / 10 + 2) એન્જિનિયરિંગના નીચેના કોઈપણ શાખામાં પૂર્ણ-સમયનો ડિપ્લોમા: i) ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ ii) ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ

(3) ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ ટેલિકમ્યુનિકેશન અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન:

 • ત્રણ વર્ષ (અથવા બે વર્ષ પછીની આઈટીઆઈ પછી આઇટીઆઈ પછી ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ / 10 + 2) પૂર્ણ-સમયનો ડિપ્લોમા, સરકારમાંથી નીચેના કોઈપણ શાખાઓમાં. માન્ય સંસ્થા: i) ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ ii) ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેલિકમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ iii) ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને રેડિયો કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ iv) ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગ v) ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન અને પ્રોસેસ કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગ vi) ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ

(4) ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ (સહાયક હ્યુમન રિસોર્સ):

 • સરકાર માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા / યુનિવર્સિટીમાંથી પૂર્ણ સમય સ્નાતક ડિગ્રી (ગ્રેજ્યુએશન)

(5) ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ (એકાઉન્ટન્ટ):

 • સરકાર તરફથી વાણિજ્યમાં પૂર્ણ સમય સ્નાતક (ડિગ્રી) માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા / યુનિવર્સિટી

(6) ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (ફ્રેશર એપ્રેન્ટિસ):

 • ઓછામાં ઓછું 12 પાસ (પરંતુ સ્નાતકની નીચે)

(7) ડોમેસ્ટિક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (કૌશલ્ય પ્રમાણપત્ર ધારકો):

 • ન્યૂનતમ 12 મા પાસ (પરંતુ સ્નાતકની નીચે). વધુમાં, ઉમેદવારો પાસે રાષ્ટ્રીય કુશળતા લાયકાત ફ્રેમવર્ક અથવા અન્ય કોઈપણ ઓથોરિટી દ્વારા કેન્દ્રીય સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત એક એવોર્ડ દ્વારા જારી કરવામાં આવતા એક વર્ષ કરતા ઓછાની તાલીમ માટે ‘ડોમેસ્ટિક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર’ નું કૌશલ્ય પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

વય મર્યાદા:

 • 30.10.2020 ના રોજ ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ અને મહત્તમ 24 વર્ષ જે કોઈપણ પાત્રતાના માપદંડની ગણતરી કરવાની તારીખ છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી:

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 4 નવેમ્બર 2020 થી 22 નવેમ્બર 2020 સુધી અથવા તે પહેલાં ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. ઓનલાઇન અરજી રજૂ થયા પછી, ઉમેદવારો ભવિષ્યમાં સંદર્ભ માટે છેલ્લે સબમિટ કરેલી ઓનલાઇન અરજીનું પ્રિન્ટઆઉટ લઈ શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક:

આઇઓસીએલ એપ્રેન્ટિસ ભરતી સૂચના ડાઉનલોડ કરો

આ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

 • જાહેરાત નંબર: પીએલ / એચઆર / ઇએસટીબી / એપીઆર -2020
 • સૂચનાની તારીખ: 30 ઓક્ટોબર 2020
 • ઓનલાઇન અરજીની પ્રાપ્તિની તારીખ: 04 નવેમ્બર 2020
 • ઓનલાઇન અરજી પ્રાપ્ત કરવાની છેલ્લી તારીખ: 22 નવેમ્બર 2020
 • પાત્રતાના માપદંડની ગણતરી કરવાની તારીખ: 30 ઓક્ટોબર 2020
 • લેખિત કસોટી: 16 ડિસેમ્બર 2020 ના રોજ કામચલાઉ

પસંદગીની પદ્ધતિ:

 • 1) પસંદગી પ્રક્રિયામાં લેખિત પરીક્ષણનો સમાવેશ થતો હતો.
 • 2) લેખિત કસોટી એક ઉચિત વિકલ્પ સાથે વિકલ્પોનો સમાવેશ ઓબ્ઝેક્ટીવ પ્રકાર મલ્ટીપલ ચોઇસ પ્રશ્નો (MCQ’s) ની રહેશે. ઉમેદવારે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવો પડશે.
 • 3) લેખિત કસોટીમાં 100 પ્રશ્નો હશે અને કુલ ગુણ 100 હશે. દરેક સાચા જવાબોમાં 1 ગુણ રહેશે.
 • 4) ખોટા જવાબો માટે નકારાત્મક ચિહ્નિત કરવામાં આવશે નહીં.

એપ્રેન્ટિસશીપ તાલીમનો સમયગાળો:

 • ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ (ઇલેક / મેચ / ટી અને આઇ): એક વર્ષ
 • વેપાર એપ્રેન્ટિસ (સહાયક એચઆર / એકાઉન્ટન્ટ): એક વર્ષ
 • ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને ઘરેલું ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર: 15 મહિના