સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા ભરતી

604

@ઓનલાઇન અરજી કરો @ cug.ac.in, સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાત ભરતી 2020: સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાત (સીયુજી) એ ગ્રુપ-એ નોન-ટીચિંગ અને અન્ય એકેડેમિક માટે સીધી ભરતી દ્વારા નિમણૂક માટે પાત્ર ભારતીય નાગરિકો પાસેથી નિયત ફોર્મેટમાં ઓનલાઇન અરજીઓ માટે આમંત્રણ આપે છે. પોસ્ટ્સ. એપ્લિકેશન માટેની મહત્વપૂર્ણ તારીખો નીચે આપેલ છે.

તે તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે કે જેઓ ગુજરાતની સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં નોકરી શોધી રહ્યા છે, માટે આ એક સારી તક છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી મોડ, મહત્વપૂર્ણ તારીખ અને અન્ય યોગ્યતા પ્રક્રિયાથી સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નીચે આપેલા લેખને કાળજીપૂર્વક વાંચો. અરજી કરતાં પહેલાં સત્તાવાર જાહેરાત પણ વિગતવાર વાંચવી આવશ્યક છે.

સીયુજી ભરતી 2020 વિગતો

ટિચિંગ પોસ્ટ

 • પ્રોફેસર 17, 1,44,200 – 2,18,200
 • સહયોગી પ્રોફેસર 28, 1,31,400 – 2,17,100
 • સહાયક પ્રોફેસર 25 57,700 – 1,82,400

નોન ટીચિંગ પોસ્ટ

 • રજિસ્ટ્રાર 1, 1,44,200 – 2,18,200
 • ફાઇનાન્સ અધિકારી 1, 1,44,200 – 2,18,200
 • પરીક્ષાના નિયંત્રક 01 1,44,200 – 2,18,200
 • ગ્રંથપાલ. 01, 44,200 – 2,18,200
 • નાયબ ગ્રંથપાલ 01, 79800 – 2,11,500
 • આંતરિક ઓડિટ અધિકારી 01 78,800 – 2,09,200
 • સહાયક રજિસ્ટ્રાર 02 56,100 – 1,77,500
 • સહાયક ગ્રંથપાલ 01 57,700 – 1,82,400
 • એક્ઝિક્યુટિવ ઇજનેર 01 67,700 – 2,08,700
 • માહિતી વૈજ્ઞાનીક 01 56,100 – 1,77,500
 • સિસ્ટમ વિશ્લેષક 01 56,100 – 1,77,500

વય મર્યાદા :

 • કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

અરજી ફી

 • સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે રૂ.૫૦૦ / – ડેબિટ કાર્ડ્સ, ક્રેડિટ કાર્ડ્સ, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, આઇએમપીએસ, કેશ કાર્ડ્સ / મોબાઇલ વોલેટ્સ દ્વારા એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો.
 • ઓબીસી / ઇડબ્લ્યુએસ ઉમેદવારો માટે રૂ .250 / –
 • એસસી / એસટી / પીડબ્લ્યુબીડી / ભૂતપૂર્વ સર્વિસમેન / મહિલા ફી માટે મુક્તિ

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • 19-10-2020 થી ઓનલાઇન અરજી
 • ઓનલાઇન અરજી છેલ્લી તારીખ 19-11-2020
 • ઓનલાઇન અરજીની હાર્ડકોપીની રસીદની છેલ્લી
 • તારીખ તમામ જોડાણો સાથે (ટપાલ પ્રક્રિયાના દિવસો સહિત) 30-11-2020

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ટીચિંગ પોસ્ટની સત્તાવાર સૂચના ડાઉનલોડ કરો / જુઓ

નોન-ટીચિંગ પોસ્ટની સત્તાવાર સૂચના ડાઉનલોડ કરો / જુઓ

ઓનલાઇન અરજી કરો