કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા CCI દ્વારા ભરતી

1336

કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા CCI દ્વારા ભરતી

કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (સીસીઆઈએલ) એ મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (માર્કેટિંગ), મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (એકાઉન્ટ્સ), જુનિયર કમર્શિયલ એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ (જનરલ) અને જુનિયર આસિસ્ટન્ટ (એકાઉન્ટ્સ) ની પોસ્ટ માટે અરજીઓ આમંત્રણ આપ્યું છે. વિગતો અહી

કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા સીસીઆઈ ભરતી 2020

કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (સીસીઆઈ) ભરતી 2020: કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (સીસીઆઇએલ) એ મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (માર્કેટિંગ), મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (એકાઉન્ટ્સ), જુનિયર કમર્શિયલ એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ (જનરલ) અને જુનિયર આસિસ્ટન્ટ (એકાઉન્ટ્સ) ની પોસ્ટ માટે અરજીઓ આમંત્રણ આપ્યું છે. ). ઇચ્છુક અને લાયક સીસીએલ ભરતી 2020 માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ www.cotcorp.org.in પર 09 ડિસેમ્બરથી 07 જાન્યુઆરી 2021 સુધી અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

એપ્લિકેશનની શરૂઆતની તારીખ – 09 ડિસેમ્બર 2020

એપ્લિકેશન માટેની સમાપ્તિ તારીખ – 07 જાન્યુઆરી 2021

ભારતીય સુતરાઉ નિગમ (સીસીઆઈ) ખાલી થવાની વિગતો

મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (એમકેટીજી) – 5 પોસ્ટ્સ

મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (એકાઉન્ટ્સ) – 6 પોસ્ટ્સ

જુનિયર કમર્શિયલ એક્ઝિક્યુટિવ – 50 પોસ્ટ્સ

જુનિયર સહાયક (સામાન્ય) – 20 પોસ્ટ્સ

જુનિયર સહાયક (એકાઉન્ટ્સ) – 14 પોસ્ટ્સ

ભારતીય સુતરાઉ નિગમ (સીસીઆઈ) પગાર:

મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (એમકેટીજી) -. 30,000 – 1,20,000 (આઈડીએ)

મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (એકાઉન્ટ્સ) – 30,000 – 1,20,000 (આઈડીએ)

જુનિયર કમર્શિયલ એક્ઝિક્યુટિવ – રૂપિયા 22000-90000 (આઈડીએ)

જુનિયર સહાયક (એકાઉન્ટ્સ) – 22000-90000 (આઈડીએ)

જુનિયર સહાયક (સામાન્ય) – 22000-90000 (આઈડીએ)

એમટી, જુનિયર કમર્શિયલ એક્ઝિક્યુટિવ અને જુનિયર સહાયક માટેની યોગ્યતા માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (એમકેટીજી) – એગ્રી-બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ / એગ્રીકલ્ચર સંબંધિત એમબીએમાં એમબીએ

મેનેજમેન્ટ ટ્રેની (એકાઉન્ટ્સ) – સીએ / સીએમએ / એમબીએ (ફિન) / એમએમએસ / એમ.કોમ. અથવા વાણિજ્ય શિસ્તમાં કોઈપણ સમકક્ષ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી

જુનિયર કમર્શિયલ એક્ઝિક્યુટિવ – કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી બી.એસ.સી. કૃષિ, એસ.સી. / એસ.ટી. / પી.એચ. ઉમેદવારોના કિસ્સામાં 45 45% ગુણ સાથે, કોઈપણ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી

જુનિયર સહાયક (જનરલ) – કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી બી.એસ.સી. કૃષિ, એસ.સી. / એસ.ટી. / પી.એચ. ઉમેદવારોના કિસ્સામાં 50 45% ગુણ, કુલ %૦% ગુણ સાથે.

જુનિયર સહાયક (એકાઉન્ટ્સ) – કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી બી.કોમ. એસ.સી. / એસ.ટી. / પી.એચ. ઉમેદવારોના કિસ્સામાં 50%% માર્કસ સાથે કુલ %૦% માર્કસ સાથે

01 નવેમ્બર 2020 સુધી 30 વર્ષથી વધુ નહીં.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સૂચન પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો

ઓનલાઇન એપ્લિકેશન લિંક

સીસીઆઇ એમટી, જુનિયર કમર્શિયલ એક્ઝિક્યુટિવ અને જુનિયર સહાયક ભરતી 2020 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને પાત્ર વ્યક્તિઓ ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે ઓનલાઇન સત્તાવાર વેબસાઇટ www.cotcorp.org.in પર અને ત્યારબાદ 07 જાન્યુઆરી 2021 પર અથવા તે પહેલાં “ભરતી” લિંકની મુલાકાત લઈ.