આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં ભરતી

457

આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં ભરતી

ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી – જી.એ.યુ., જામનગર પ્રકાશિત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ટીચિંગ એન્ડ રિસર્ચ ઇન આયુર્વેદ, (આઈપીજીટી અને આરએ) ઇલેક્ટ્રિશિયન, સુથાર, જુનિયર ક્લાર્ક કમ ટાઇપિસ્ટ, કેસ લેખક જેવી નોન-ટીચિંગ (એડમિન અને અન્ય) પોસ્ટ્સ માટે અનુસરે છે નિયત અરજી ફોર્મમાં સીધી ભરતી દ્વારા ભરવામાં આવશે.

કુલ પોસ્ટ: 12

નોકરીઓનું નામ અને પગાર ધોરણ

  • ઇલેક્ટ્રિશિયન, (ગ્રુપ-સી) ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એસ્ટેટ સેક્શન યુઆર 01 – પે મેટ્રિક્સમાં લેવલ -4 (રૂ. 25500- 81100)
  • સુથાર, (જૂથ-સી) ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એસ્ટેટ વિભાગ યુઆર 01 – પે મેટ્રિક્સમાં લેવલ -2 (રૂ. 19900- 63200)
  • જુનિયર ક્લાર્ક કમ ટાઇપિસ્ટ, (ગ્રુપ-સી), ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસ યુઆર 04 – પે મેટ્રિક્સમાં લેવલ -2 (રૂ. ઓબીસી 02 19900- 63200) એસટી 02 ઇડબ્લ્યુએસ 01
  • કેસ લેખક- (ગ્રુપ-સી) પી.જી. હોસ્પિટલ યુઆર 01 – પે મેટ્રિક્સમાં લેવલ -2 (રૂ. 19900- 63200)

શિક્ષણ લાયકાત:

  • લાયકાત, અનુભવ એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા, નિયત ફોર્મેટની સાથે જરૂરી ફી અને અન્ય સામાન્ય શરતોની વિગતો, રસ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારોને યુનિવર્સિટી વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે: http://www.ayurveduniversity.edu.in

અરજી ફી:

  • કૃપા કરીને સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

વય મર્યાદા:

  • ન્યૂનતમ ઉંમર: 18 વર્ષ.
  • મહત્તમ વય: 30 વર્ષ.

કેવી રીતે અરજી કરવી :

  1. અરજદારોએ અરજી ફોર્મના સૂચિત પ્રોફોર્મા મુજબ http://www.ayurveduniversity.edu.in પર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ નિયત બંધારણમાં અરજી કરવાની રહેશે. સંસ્થા કોઈપણ અન્ય ફોર્મેટ અથવા એપ્લિકેશન પ્રોફોર્માને ધ્યાનમાં લેશે નહીં. ભારત સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત બંધારણમાં તમામ પ્રમાણપત્રો, માર્કશીટ્સ, પ્રશંસાપત્રો, વય, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, કાસ્ટ / સમુદાય / વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (પીડબલ્યુડી) ના સમર્થન સાથે તમામ પ્રમાણપત્રોની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો શામેલ કરીને યોગ્ય રીતે સહી કરેલી અરજી, સહાયક પરત ન ભરવાપાત્ર અરજી ફી સાથેના દસ્તાવેજોને રજિસ્ટર્ડ / સ્પીડ-પોસ્ટ દ્વારા સુપર લખાણવાળું એક પરબિડીયામાં મોકલવા જોઈએ: ડિરેક્ટર, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ટીચિંગ એન્ડ રિસર્ચ ઇન આયુર્વેદ (આઈપીજીટી અને આરએ), ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી, સામે બી-ડીવીઝન પોલીસ સ્ટેશન, ગુરુદ્વારા રોડ, જામનગર-361 008 (ગુજરાત)

ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીએ 12 પોસ્ટ્સ પર ઇલેક્ટ્રિશિયન, સુથાર, જુનિયર ક્લાર્ક કમ ટાઇપિસ્ટ, કેસ રાઇટરની ખાલી જગ્યાની GAU નોન-ટીચિંગ ભરતી 2020 ની નવીનતમ સૂચના જારી કરી છે. નAન ટીચિંગ પોસ્ટ 2020 ની 12 પોસ્ટ્સ પર GAU નોન ટીચિંગ જોબ્સ ખાલી જગ્યા માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ ayurveduniversity.edu.in ભરતી 2020 દ્વારા અરજી કરવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો 21 ઓક્ટોબર 2020 સુધીમાં અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક:

સત્તાવાર જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો

એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો