અમદાવાદ આંગણવાડીમા ભરતી

1058

અમદાવાદ આંગણવાડી ભરતી 2020 [493 = 287 + 206] માટે જાહેરનામું બહાર છે, ખાલી જગ્યાઓ, EHRMS ગુજરાત – આંગણવાડી કાર્યકર, તેડાગર, અને મિની આંગણવાડી કાર્યકર સહિતના માનદ સેવકોની પારદર્શક ભરતી માટે ઓનલાઇન પોર્ટલ.

ગુજરાત આવા પોર્ટલનું લોકાર્પણ કરનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય છે. આગામી છ મહિનામાં કુલ 7160 આંગણવાડી કાર્યકરો અને તેડાગર બહેનો ઓનલાઇન પોર્ટલ દ્વારા ભરતી કરવામાં આવશે. ઇ-એચઆરએમએસ ગુજરાત પોર્ટલ માનવ દખલ વિના ભરતી માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે.

» આઇસીડીએસ અમદાવાદ 287 આંગણવાડી કાર્યકર અને સહાયક ભરતી 2020

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (એએમસી) હેઠળ સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના (આઈસીડીએસ) એ આંગણવાડી કાર્યકર અને સહાયક પોસ્ટ્સની ભરતી માટેની સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતી માટે પાત્ર ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.

પોસ્ટ્સની સંખ્યા: 287

પોસ્ટ્સનું નામ:

1] આંગણવાડી કાર્યકર: Posts 86 પોસ્ટ્સ

2] આંગણવાડી સહાયક: 201 પોસ્ટ્સ

પાત્રતા

1] આંગણવાડી કાર્યકર: માન્ય સંસ્થામાંથી ન્યુનતમ એચએસસી / એસએસસી પાસ અને એઆઇસીટીઇમાં ડિપ્લોમા.

2] આંગણવાડી હેલ્પર: ન્યૂનતમ એસએસસી પાસ

વય મર્યાદા

18 થી 33 વર્ષ વચ્ચે

પસંદગી પ્રક્રિયા

અંતિમ પસંદગી મેરિટના આધારે થશે

કેવી રીતે અરજી કરવી

રસ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારો નીચે જણાવેલ લીંક દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

1] એપ્લિકેશન પ્રારંભ: 12/09/2020 થી

2] એપ્લિકેશન માટેની છેલ્લી તારીખ: 02/10/2020

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ:

જાહેરાત જુઓ

ઓનલાઇન અરજી કરો

 

» આઇસીડીએસ જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ 206 આંગણવાડી કાર્યકર અને સહાયક ભરતી 2020

પોસ્ટ્સની સંખ્યા: 206

પોસ્ટ્સનું નામ:

1] આંગણવાડી કાર્યકર: 94 પોસ્ટ્સ

2] આંગણવાડી સહાયક: 112 પોસ્ટ્સ

પાત્રતા

1] આંગણવાડી કાર્યકર: માન્ય સંસ્થામાંથી ન્યુનતમ એચએસસી / એસએસસી પાસ અને એઆઇસીટીઇમાં ડિપ્લોમા.

2] આંગણવાડી હેલ્પર: ન્યૂનતમ એસએસસી પાસ

વય મર્યાદા

18 થી 33 વર્ષ વચ્ચે

પસંદગી પ્રક્રિયા

અંતિમ પસંદગી મેરિટના આધારે થશે

કેવી રીતે અરજી કરવી

રસ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારો નીચે જણાવેલ લીંક દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.


મહત્વપૂર્ણ તારીખો

1] એપ્લિકેશન પ્રારંભ: 12/09/2020 થી
2] એપ્લિકેશન માટેની છેલ્લી તારીખ: 02/10/2020

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ:

જાહેરાત જુઓ

ઓનલાઇન અરજી કરો