મહિલા સુરક્ષા માટે મહત્વની એપ

559

ભારતીય મહિલા સલામતી એપ્લિકેશન કોઈપણ કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં લોકોના જીવનની ખાતરી માટે બનાવવામાં આવે છે. કોઈપણ જોખમી સ્થિતિના કિસ્સામાં, એપ્લિકેશનમાં સાચવેલા સ્વીકૃત સંપર્કોને તાત્કાલિક એસ.ઓ.એસ. ચેતવણી વધારવા માટે એસઓએસ કેચને આવશ્યકપણે ટેપ કરો.

તૈયાર કરેલા એસઓએસ એસએમએસ શિક્ષણ તરીકે હશે કે તમે જોખમી છો અને તમને સહાયની જરૂર છે. ગૂગલ મેપ્સ ઇન્ટરફેસ દ્વારા બંધ ગ્રાહકના સરનામાં સાથે એસએમએસ ચોક્કસ વર્તમાન જીપીએસ ક્ષેત્રમાં જોડાય છે. સ્વીકૃત સંપર્કો આ ગૂગલ મેપ્સ ઇન્ટરફેસનો ઉપયોગ ગેટ હેડિંગ સાથે કરી શકે છે અને ગુસ્સે વ્યક્તિના વિશિષ્ટ ક્ષેત્રની તપાસ કરી શકે છે. એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ તમારી પોતાની સુરક્ષા, મહિલાઓની તંદુરસ્તી અને કિશોરોની સુરક્ષા માટે થઈ શકે છે.

સંપર્કોમાં વિશ્વાસપાત્રને એસઓએસ ચેતવણી મોકલવા માટે, ગ્રાહકે ખૂબ ઓછી મંજૂરીઓને માન્ય કરી લેવી જોઈએ જે એપ્લિકેશન સાથે સંકેત આપે છે. આ પ્રાપ્ત અનુમતિઓ ઝોન ઘોંઘાટ મેળવવા, સંપર્કો મેળવવામાં, કોલ કરવા અને એસએમએસ મોકલવા માટે એપ્લિકેશનને અનુદાન આપે છે.

લેડિઝ સેફ્ટી એપ્લિકેશન એ જ રીતે મહિલાઓને સુખાકારી માટેના ટીપ્સ, જોખમમાંથી બચવા માટેની ટીપ્સ, મહિલા સંરક્ષણ માટે મદદરૂપ મહિલાઓ અને એકાઉન્ટ્સથી સંબંધિત ભારતીય સુધારણા કોડના ભાગો આપે છે.

એપ હાઈલાઈટ્સ:

  • SOS ઇમર્જન્સી ચેતવણી
  • મહિલા સુરક્ષા ટિપ્સ
  • ધમકીઓ માંથી છટકી ટીપ
  • સ્વ-બચાવ વિડિઓ
  • મહિલા સુરક્ષાને લગતી આઈપીસી કલમો

આ એપ્લિકેશન કેમ?

  • ઇન્ટરનેટ વિના કાર્ય કરે છે
  • SMC આધારિત
  • નીચા જોડાણ સંકેતોમાં પણ કામ કરે છે
  • કોઈ વપરાશકર્તા ડેટા દૂર એસેમ્બલ કરવામાં આવતો નથી
  • ખૂબ હલકો વજન

 

ડાઉનલોડ કરો APK : અહીં ક્લિક કરો