વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વિવિધ પર ભરતી

475

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વિવિધ પર ભરતી

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (વીએમસી) ની નવી નોકરીઓએ સૈનિક (ફાયરમેન) અને સબ ઓફિસર (ફાયર) ની 36 પોસ્ટ્સ માટે વીએમસી વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પર પ્રકાશિત સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. રુચિ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારો પીડીએફ ફાઇલની લિંક ઉપર જણાવેલ પોસ્ટ ઉપરની સંપૂર્ણ સત્તાવાર સૂચના અને અન્ય વિગતો વાંચવા માટે ઉપર અરજી કરવા માટે applyનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

વિભાગનું નામ:

 • અગ્નિ અને ઇમરજન્સી સેવાઓ

પોસ્ટ્સ નામ:

 • સ્ટેશન અધિકારી (ફાયર): 02 પોસ્ટ્સ
 • પેટા અધિકારી (ફાયર): 03 પોસ્ટ્સ
 • સૈનિક (ફાયરમેન): 19 પોસ્ટ્સ

કુલ પોસ્ટ્સ:

 • 24 પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

સૈનિક (ફાયરમેન) માટે:
 • ઉમેદવારોએ 10 મા પાસ થવાની જરૂર છે, સરકાર દ્વારા માન્યતા, ફાયરમેન કોર્સ, ગુજરાતીમાં લખવું, વાંચવું અને બોલવું આવશ્યક છે.
સબ ઓફિસર (ફાયર) માટે:
 • સબ ઓફિસરનો કોર્સ અથવા સમકક્ષ સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા પાસ
વય મર્યાદા:
 • સૈનિક (ફાયરમેન): 20 થી 30 વર્ષ અને સબ (ફિસર (ફાયર): 30 વર્ષથી વધુ નહીં
અરજી ફી:
 • 200 / – સામાન્ય વર્ગ માટે અને રૂ. 100 / – અન્ય કેટેગરી + બેંક ચાર્જ માટે.
ફાયરમેન શારીરિક ધોરણની વિગતો માટે વીએમસી ભરતી
 • ઉંચાઈ: 165 સીએમ (5 ′ 5 “)
 • વજન: 50 કે.જી.
 • છાતી : 81 સીએમથી 86 સીએમ
વી.એમ.સી. ફાયરમેન અને સબ અધિકારી પસંદગી પ્રક્રિયા
 • વીએમસી જોબ્સના ઉમેદવારોની અંતિમ પસંદગી ઇન્ટરવ્યુ પર આધારિત હશે.
કેવી રીતે અરજી કરવી:

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો વીએમસીની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે 12/02/2018 થી 21/02/2018 સુધી.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
 • ઓનલાઇન અરજીની પ્રારંભ તારીખ: 22-10-2020
 • ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 29-10-2020

સત્તાવાર સૂચના:

સ્ટેશન અધિકારી (ફાયર): અહીં ક્લિક કરો

સબ અધિકારી (ફાયર): અહીં ક્લિક કરો

સૈનિક (ફાયરમેન): અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઇન અરજી કરો: અહીં ક્લિક કરો