શું પાછી નોટ બંધી આવશે ?

129

શું પાછી નોટ બંધી આવશે ?

નાણાકીય વર્ષ 2019-2020માં રૂ.2000ની નોટ છાપવામાં આવી ન હતીઃ આરબીઆઇ

રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (આરબીઆઈ)ના જણાવ્યા અનુસાર નાણાકીય વર્ષ 2019-20માં 2,000 રૂપિયાની ચલણી નોટો બિલકુલ છાપવામાં આવી ન હતી.

સેન્ટ્રલ બેન્કના વર્ષ 2019-20ના વાર્ષિક અહેવાલમાં એ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે આ સમયગાળા દરમિયાન બેંકનોટ્સનો પુરવઠો અગાઉના વર્ષની સરખામણીએ 23.3 ટકા ઘટ્યો હતો,

જેનું મુખ્ય કારણ COVID-19 ફાટી નીકળવાઅને આગામી તાળાબંધીને કારણે થયું હતું.
આરબીઆઈએ પોતાના વાર્ષિક અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે,

વર્ષ 2019-20 દરમિયાન સર્ક્યુલેશનમાં બેંકનોટ્સના મૂલ્ય અને વોલ્યુમમાં અનુક્રમે 14.7 ટકા અને 6.6 ટકાનો વધારો થયો છે. મૂલ્યની દૃષ્ટિએ રૂ. 500 અને 2,000ની નોટોનો હિસ્સો માર્ચ 2020ના અંતમાં ચલણમાં

ચલણમાં કુલ નોટોના કુલ મૂલ્યના 83.4 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જેમાં 500 રૂપિયાની નોટોના શેરમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. વોલ્યુમની દૃષ્ટિએ માર્ચ 2020ના અંતમાં ચલણમાં કુલ નોટોના 43.4 ટકા રૂ. 10 અને 100 રૂપિયાની નોટો ચલણમાં હતી.


ચલણમાં 2,000 રૂપિયાની નોટોની સંખ્યા માર્ચ 2019માં 329.10 કરોડથી ઘટીને માર્ચ 2020માં 273.98 કરોડ થઈ હતી.

માર્ચ 2020ના અંતે 2,000 રૂપિયાની નોટનો જથ્થો નોટોના કુલ જથ્થાના 2.4 ટકા હતો, જે માર્ચ 2019ના અંતે 3 ટકા હતો. વધુમાં, મૂલ્યની દૃષ્ટિએ, નાણાકીય વર્ષ 2019-20ના

અંતે રૂ. 2,000ની નોટોનો હિસ્સો ઘટીને 22.6 ટકા થયો છે, જે અગાઉના નાણાકીય વર્ષના અંતે 31.2 ટકા હતો. અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે,

અગાઉના વર્ષની સરખામણીમાં 10, 50 રૂપિયા, 200 અને 500 રૂપિયાની નકલી નોટોમાં અનુક્રમે 144.6 ટકા, 28.7 ટકા, 151.2 ટકા અને 37.5 ટકાનો વધારો થયો છે.