રાંધણ ગેસના ગ્રાહકોને મળે છે ૫૦ લાખ સુધીનો વીમો ફ્રીમાં

1293

તમારા ઘરમાં એલપીજી સિલિન્ડર હશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે એલપીજી સિલિન્ડરથી તમને 50 લાખ રૂપિયા સુધીનો મફત વીમો મળે છે?

હા, જો ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડર, જેને આપણે એલપીજી સિલિન્ડર કહીએ છીએ, વિસ્ફોટ થાય છે અને જો કોઈ ઘટના બને છે, તો પીડિત પરિવારને 50 લાખ રૂપિયા સુધી વળતર મેળવવાનો અધિકાર છે.

તમારી માહિતી માટે, તમને જણાવી દઈએ કે એલપીજી સિલિન્ડર બુક કરતી વખતે એલપીજી ગ્રાહકોએ આ વીમા માટે કોઈપણ પ્રકારનાં પૈસા ચૂકવવાની જરૂર નથી. એલપીજી સિલિન્ડર ફાટ્યા પછી મળેલ વળતર એ જાહેર જવાબદારી નીતિ હેઠળનો વીમો છે,

જે હેઠળ કોઈ વ્યક્તિના નામ પર વીમો લેવામાં આવતો નથી. આ પ્રકારનો વીમો તે એલપીજી ગ્રાહકો અને તેમના પરિવારના સભ્યોના નામ પર છે, જેની સાથે એલપીજી સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયા પછી અકસ્માત સર્જાય છે.

એલપીજી સિલિન્ડર બ્લાસ્ટના કિસ્સામાં, જો વીમા કંપની વળતર અથવા ઓછા વળતર ચૂકવશે નહીં, તો પીડિતાનો પક્ષ આ પરિસ્થિતિમાં વીમા કંપની સામે કોર્ટમાં જઈ શકે છે. તમારી માહિતી માટે, તમને જણાવી દઈએ કે એલપીજી સિલિન્ડર ફાટ્યા પછી વય પરિબળ,

આવક અને પીડિતની અન્ય શરતોને આધારે કોર્ટ વળતરની રકમ નક્કી કરે છે. જેમ તમે જાણો છો કે એલપીજી સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયા પછી, ઘરને મોત, આગ અથવા નુકસાન થઈ શકે છે. આ તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, નુકસાનના આકારણી પછી વળતર આપવામાં આવે છે

તમારી માહિતી માટે, તમને જણાવી દો કે વીમા કંપની એલપીજી સિલિન્ડર ફાટ્યા પછી વળતરની રકમ આપે છે. પરંતુ એલપીજી સિલિન્ડર ફાટવાના કારણે થયેલા અકસ્માત બાદ પીડિત અથવા તેના પરિવારના સભ્યોએ વીમા કંપની સમક્ષ દાવો કરવો પડશે. જો પીડિતાની બાજુ વળતરનો દાવો કરવામાં આવતો નથી, તો તે તેના માટે કોઈ વળતર મેળવી શકશે નહીં.

અકસ્માત બાદ પીડિત અથવા તેના પરિવાર પાસેથી મળેલ વળતર વિતરક દ્વારા મેળવવામાં આવે છે. વીમા કંપની દાવાની રકમ સંબંધિત ગેસ ડીલર પાસે જમા કરે છે, ત્યારબાદ તે રકમ પીડિત અથવા તેના પરિવારને પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી, અમે તમને એલપીજી સિલિન્ડરનો કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપીશું, અને જો તમને એલપીજી સિલિન્ડરની ઘટનાનો સામનો કરવો પડે છે, તો વીમા કંપની પાસે વળતર માટે દાવો કરો.

વધુ માહિતી મેળવવા માટે અહિ ક્લિક કરો