ઇન્જેક્શન હાથમાં લેવું કે કમર માં તે કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે, જાણો તેના પાછળનું રાજ..

847

ઇન્જેક્શન હાથમાં લેવું કે કમર માં તે કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે, જાણો તેના પાછળનું રાજ..

જ્યારે પણ આપણે ડૉક્ટર પાસે જઇએ છીએ, ત્યારે ઇન્જેક્શન વિશે મનમાં થોડો ડર રહે છે. મનમાં એક સવાલ પણ ઉભો થાય છે કે ડૉક્ટર આપણને હાથમાં આપશે કે કમરમાં તેનો બી ડર હોય છે.

તમે જોયું જ હશે કે દર્દીને શરીરના કયા ભાગને ઇન્જેક્શન આપવું તે અંગે સ્વતંત્રતા આપણને નથી આપવામાં આવતી. તે ડૉક્ટર છે જે નિર્ણય કરે છે કે તમને ઇન્જેક્શન તમારા હાથમાં આલવું કે તમારી કમરમાં.

તો હવે સવાલ થાય છે કે આવું કેમ થાય છે? શું કમર ની સોય અને હાથની સોય અલગ હોય છે. શું ડૉક્ટર તમને તે મુજબની સોય આપે છે કે તે તમારી માંદગી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. આ વાત આપણને ખબર હોતી નથી તો ચાલો જાણીએ શું છે આના પછરનું રાજ..

આવા ઇન્જેક્શન્સ હાથમાં આપવામાં આવે છે:

હકીકતમાં, ઇન્જેક્શન તમારા હાથમાં કે કમર માં આપવામાં આવે છે, તે દવા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. ફક્ત તે પ્રકારના ઇન્જેક્શન હાથમાં આપવામાં આવે છે

જેમાં લોહીમાં હાજર પ્રવાહી લોહીમાં સરળતાથી ઓગળી જાય છે. આને સરળ શબ્દોમાં હળવા ઇન્જેક્શન પણ કહેવામાં આવે છે. તેવા ઇન્જેક્શન હાથમાં લગાવવાથી શરીરમાં કોઈ અગવડતા થતી નથી.

આવા ઇન્જેક્શન કમરમાં લગાવવા માં આવે છે :

કમરમાં એવાં ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે જે તમારા લોહીમાં સરળતાથી જોવા મળતા નથી. આવા પ્રવાહી લોહીમાં ભળવું દરમિયાન દર્દીને પીડા અનુભવી શકાય છે. આ દુખાવો ઓછો કરવા માટે ફક્ત તમારી કમર પર આવા ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે.

જો આ પ્રકારનું ઈંજેક્શન આકસ્મિક રીતે હાથમાં લગાવવામાં આવે છે, તો તે ખૂબ પીડા કરે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં હાથ કાયમ કામ કરવાનું બંધ પણ કરી દે છે.

જો આ તર્ક તબીબી દ્રષ્ટિએ સમજાવવામાં આવે, તો હાથના ઇન્જેક્શન ઓછી સાંદ્રતા એટલે કે નીચા એકાગ્રતાના હોય છે. આને હાઇપોટોનિક ઇન્જેક્શન કહેવામાં આવે છે. કમરમાં વપરાતા ઇન્જેક્શન વધુ સાંદ્રતા વારા હોય છે.

આને હાઇપરટોનિક ઇન્જેક્શન કહેવામાં આવે છે. લોહીમાં સહેલાઇથી મિશ્રણ થવાને કારણે હાયપોટોઇનિક ઇન્જેક્શન પણ પીડા ઘટાડે છે. હાયપરટોનિક ઇન્જેક્શન લોહીમાં ભળી જવા માટે સમય લે છે.

આ પ્રક્રિયા પણ પીડાદાયક છે. તેથી આવા ઇન્જેક્શન કમર માં લગાવવા જોઈએ.