આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશાના દરિયાકાંઠામાં 200 કિમીની ઝડપે ફેની વાવાઝોડું ત્રાટક્યું ! કાળજું હોય તો જુઓ આ ફેનીના લાઈવ વિડિઓ !!

650

આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશાના દરિયાકાંઠામાં 200 કિમીની ઝડપે ફેની વાવાઝોડું ત્રાટક્યું…

 

જુઓ વિડિઓ —