રાશન કાર્ડમાંથી તમારું નામ કમી થઈ જાય તે પહેલાં કરી લેજો આ કામ

723

દેશમાં 24 કરોડ કાર્ડ ધારકોને લઈને મોટા સમાચાર આવ્યા છે. દેશની અંદર રેશનકાર્ડને આધાર સાથે જોડવાની અંતિમ તારીખ પૂરી થઈ ગઈ છે. આ કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે તમારી પાસે હવે ફક્ત 12 દિવસ છે.

જો તમે કાર્ડને આધાર સાથે હમણાંથી લિંક કરી શકતા નથી, તો કાર્ડ ધારકો આગામી દિવસોમાં રાજ્ય યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે તૈયાર નહીં હોય. તેથી 30 સપ્ટેમ્બર પહેલાં તમારા કાર્ડને આધાર સાથે લિંક કરવું જરૂરી છે.

કાર્ડને આધાર સાથે લિંક કરો, નથી તો તમારું નામ કાર્ડથી દૂર હશે. આને 30 સપ્ટેમ્બર પહેલાં ત્યાંથી લિંક કરવા માટે હજી સુધી તે કર્યું નથી તે જરૂરી છે. કેન્દ્ર સરકારે આ નિયમ અંગે સરકારને એક જાગૃતિ જારી કરી છે. દેશમાં હાલમાં 23.5 કરોડ કાર્ડ ધારકો છે. તેમાંથી 90% લોકો આધાર અને પાન સાથે જોડાયેલા છે.

કાર્ડની સહાયથી, લોકો સામાન્ય કિંમતની દુકાનોમાંથી બજારના મૂલ્ય કરતા ઓછા માટે ખોરાક મેળવી શકે છે, સામાન્ય જાહેર વિતરણ પ્રણાલીની ગણતરી કરે છે. આધાર સાથે કાર્ડને લિંક કરવા માટે તમને જે 5 સામાન મળવાનું છે તે નક્કી કરો.

આ માટે, પીડીએસ સેન્ટરમાં પ્રત્યેક પ્રિયને કાર્ડની નકલ અને આધાર કાર્ડની પ્રતિકૃતિ સબમિટ કરો.

આ કાર્ડ જાણે કુટુંબની ટોચનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો દેખાશે. બાયોમેટ્રિકમશીન પર આંગળી મૂકીને ડેટા ઘણીવાર પ્રાપ્ત થાય છે. અધિકારીતમારી વિગતો અને આધાર નંબર સાથે મેળ ખાશે.

એકવાર તમે રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર કાર્ડમાંથી આધાર લિંકનો સંદેશ મેળવશો પછી તમારી પ્રક્રિયા પૂર્ણ માનવામાં આવશે. જો કાર્ડ આધાર સાથે લિંક થયેલ ન હોય તો આ સેવાનો લાભ મેળવી શકાશે નહીં

કેન્દ્ર સરકારના મહત્વાકાંક્ષી વન નેશન વન કાર્ડમાં 26 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો આવરી લેવામાં આવ્યા છે. આ રાજ્યોમાં પોર્ટેબિલિટી સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે.દેશના લગભગ ૧ કરોડ લોકો  ઉભી કરે તેવી સંભાવના છે. દેશની અડધી વસ્તી આ યોજનામાં જોડાવા આનંદ કરશે. કેન્દ્ર સરકાર એ સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે દેશના દરેક રાજ્યને 31 માર્ચ, 2021 સુધીમાં વન નેશન વન કાર્ડ યોજનાનો લાભ મળે.

ન્યુઝ રિપોર્ટ વાંચવા માટે અહિ ક્લિક કરો