સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓનાં પ્રમાણપત્રો ડિજિટલ રીતે સાચવશે

383

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓનાં પ્રમાણપત્રો ડિજિટલ રીતે સાચવશે

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી પણ હવે નેશનલ એકેડેમિક ડિપોઝિટરીમાં જોડાતા હવે વિદ્યાર્થીઓનાં પ્રમાણપત્રો ડિજિટલ રીતે સાચવશે અને અન્ય યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઇન વેરિફિકેશન કરાવી શકશે. રાજ્યમાં એક માત્ર સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની માર્કશીટ એવી છે જેમાં વિદ્યાર્થીનો કલર ફોટો, લેમિનેટેડ માર્કશીટ અને ક્યુઆર કોડ સાથેની માર્કશીટ આપવામાં આવી રહી છે. હાલમાં વર્ષ 2019 પછીની તમામ માર્કશીટ ઓનલાઇન મળશે ત્યાર બાદ અન્ય વર્ષની માર્કશીટ મળી શકે છે.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડો. નિતીન પેથાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ક્યુઆર કોડ માર્કશીટમાં ઉમેરવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓ વિશ્વના કોઇ પણ ખુણે નોકરી માટે જાય તો તેને વેરીફિકેશન કરાવવા ધક્કો ખાવો પડે નહીં.

ઓનલાઇન વેરીફિકેશન થઇ જશે સાથે જ અન્ય યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ વખતે પણ ઓનલાઇન જ વેરિફિકેશન થઇ જશે. એટલું જ નહીં વિદ્યાર્થીની માર્કશીટનો ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરવાથી તમામ માર્કશીટ જોવા મળશે અને ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે.

યુટ્યૂબની મદદથી આવી રીતે રાજકોટમાં જ હથિયારો બનાવતા હતા, બે આરોપીની ધરપકડ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના આ નિર્ણયને વિદ્યાર્થીઓ પણ આવકારી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરી નોકરી મેળવવા જાય છે ત્યારે પહેલા વેરિફિકેશન માટે ધક્કા ખાવા પડતા હતા. જોકે હવે ઓનલાઇન માર્કશીટ થવાથી વિદ્યાર્થીઓને ધક્કા ખાવા નહીં પડે અને સમયનો બચાવ થશે. દેશની 600 કરતા વધુ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓએ વિદ્યાર્થીનાં ડિજિટલ એકેડેમિક પ્રમાણપત્રો માટે NADમાં નોંધણી કરાવી છે.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ પણ વિદ્યાર્થીઓની માર્કશીટ અને ડિગ્રી સર્ટી ડિજિટલ રીતે ઉપલબ્ધ બનાવ્યા છે. જેથી NADની વેબસાઇટ પર જઇને ઓનલાઇન વેરીફિકેશન કરી શકાશે. મહત્વનું છે કે આ નિર્ણયથી વિશ્વનાં કોઇ પણ ખુણેથી નોકરી માટે વેરીફિકેશન કરી શકાશે. સૌપ્રથમ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી માર્કશીટમાં ક્યુઆર કોડ ઉમેર્યા છે. જેનાથી ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરવાથી વિદ્યાર્થીની તમામ માર્કશીટ દેખાશે અને ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે અને વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો પણ થશે.

સોર્સ