RMC દ્વારા લેવાયેલ પરિક્ષાનું પેપર અને આન્સર કી

263

RMC દ્વારા લેવાયેલ પરિક્ષાનું પેપર અને આન્સર કી

આરએમસી ગુજરાત પાછલા પેપર્સ આરએમસીની ટીમ દ્વારા www.rmcgujarat.com દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે.  અરજદારો આ પોસ્ટ પર મફત આરએમસી ગુજરાત સ્ટાફ નર્સ પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરે છે.  મહત્વાકાંક્ષીએ આરએમસી ગુજરાત એફએચડબ્લ્યુ એમપીએચડબલ્યુ પાછલા વર્ષના પેપર્સને ડાઉનલોડ કરવું જોઈએ અને સારી પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ.

ઉમેદવારોએ આરએમસી ગુજરાત પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરી લેખિત પરીક્ષા માટે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી છે.  આ પોસ્ટ પર આરએમસી ગુજરાત પાછલા પેપર્સ વિના મૂલ્યે ડાઉનલોડ કરવા જોઈએ અને પછી તેની સંપૂર્ણ તૈયારી કરવી જોઈએ.  ઉમેદવારો જો તમને આરએમસી ગુજરાત સ્ટાફ નર્સ પ્રશ્નપત્ર અંગે કોઈ શંકા હોય તો તમે આ પૃષ્ઠ પર જઇ શકો છો

પરીક્ષાનું નામ: આરએમસી એમપીએચડબલ્યુ 2020

પરીક્ષાની તારીખ: 01/11/2020

ઉમેદવારોએ આરએમસી ગુજરાત પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરી લેખિત પરીક્ષા માટે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી છે.  આ પોસ્ટ પર આરએમસી ગુજરાત પાછલા પેપર્સ વિના મૂલ્યે ડાઉનલોડ કરવા જોઈએ અને પછી તેની સંપૂર્ણ તૈયારી કરવી જોઈએ.  ઉમેદવારો જો તમને આરએમસી ગુજરાત સ્ટાફ નર્સ પ્રશ્નપત્ર અંગે કોઈ શંકા હોય તો તમે આ પૃષ્ઠ પર જઇ શકો છો.

પરીક્ષાનું પેપર ડાઉનલોડ કરો: અહીં ક્લિક કરો

પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ડાઉનલોડ કરો: અહીં ક્લિક કરો