ધોરણ 9થી 12ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં કરાયા ફેરફાર

447

ધોરણ 9થી 12ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં કરાયા ફેરફાર

કોરોનાને પગલે સ્કૂલો હજુ ખુલી નથી અને ક્યારે રાબેતા મુજબ ખુલશે તે પણ નક્કી નથી ત્યારે કલાસરૂમ શિક્ષણના અભાવે વિદ્યાર્થીઓ પર વાર્ષિક પરીક્ષાઓ-બોર્ડ પરીક્ષાઓનો તણાવ રહે તે માટે સરકારની સૂચનાથી બોર્ડે ધો.9થી 12ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં મોટા ફેરફાર કર્યા છે. જે મુજબ ધો.9થી 12માં હવે 30 ટકા હેતુલક્ષી પ્રશ્ન રહેશે અને ધો.12 સાયન્સમાં 50 ટકા એમસીક્યુ પેટર્ન યથાવત રખાઈ છે.

ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ એટલે કે 2020-21 માટે ધો.9, 10 અને ધો.11 વિજ્ઞાન પ્રવાહ તથા સામાન્ય પ્રવાહ) અને ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહમાં પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રોમાં હેતુલક્ષી એટલે કે ટૂંકા પ્રશ્નોનું પ્રમાણ 20 ટકાથી વધારી હવે 30 કરવામા આવે છે. જ્યારે વર્ણનાત્મક એટલે કે મોટા-વિસ્તારીત પ્રશ્નોનું પ્રમાણ 80 ટકા હતુ જે ઘટાડી 70 ટકા કરવામા આવે છે.

ધો.12 સાયન્સમાં 50 ટકા એમસીક્યુ પેટર્ન યથાવત રાખવામા આવી છે. ગુજરાત બોર્ડે આમ ધો.10-12ની બોર્ડ પરીક્ષામાં એમસીક્યુ પેટર્ન દૂર કરવાનો નિર્ણય કર્યા બાદ માર્ચ 2019 પુરતુ ઉગ્ર રજૂઆતો-માગને પગલે 12 સાયન્સમાં એમસીક્યુ પેટર્ન યથાવત રહી હતી અને 2021ની બોર્ડ પરીક્ષામાં એમસીક્યુ પેટર્ન ફાઈનલી દૂર થનાર હતી.