GPSC દ્વારા DY/SO મામલતદારની મુખ્ય પરિક્ષા માટે કોલલેટર જાહેર

195

GPSC દ્વારા DY/SO મામલતદારની મુખ્ય પરિક્ષા માટે કોલલેટર જાહેર

જીપીએસસી ડીવાયએસઓ / નાયબ મામલતદાર (સલાહકાર નંબર 20 / 2019-20) મુખ્ય કોલ લેટર 2021

જીપીએસસી ડીવાયએસઓ / નાયબ મામલતદાર (સલાહકાર નંબર 20 / 2019-20) મુખ્ય કોલ લેટર 2021

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (જીપીએસસી) એ ડીવાયએસઓ / નાયબ મામલતદાર (સલાહકાર નંબર 20 / 2019-20) 2021 ના ​​પદ માટે મુખ્ય પરીક્ષા ક Callલ લેટર્સ પ્રકાશિત કર્યા છે, વધુ વિગતો માટે નીચે તપાસો.

પોસ્ટ: નાયબ વિભાગ અધિકારી (ડીવાયએસઓ) / નાયબ મામલતદાર, વર્ગ -3

મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા: 24-01-2021, 31-01-2021

જાહેરાત નંબર 20 / 2019-20

કોલ લેટર: અહીં ક્લિક કરો
સૂચના: અહીં ક્લિક કરો
વધુ વિગતો માટે: અહીં ક્લિક કરો