વાહ ! સરકારી મદદ વિના ગામના હજારો લોકોએ ભેગા મળીને તૈયાર કર્યો પુલ..

203

આસામના કામરૂપ નામના જિલ્લામાં ગામના લોકોએ ભેગા મળીને પૈસા એકઠા કરીને પુલ બનાવ્યો છે. તેમણે સરકારી મદદ લીધા વિના ગામના લોકો પાસેથી પૈસા એકઠા કરીને ભેગા મળીને આ પુલનું નિર્માણ કર્યું છે.

આ પુલ બનાવવા પાછળ 1 કરોડ રૂપિયાનો જે ખર્ચો થયો તે રૂપિયા ગામના 7 હજાર લોકોએ ભેગા મળીને ફંડ તરીકે આપ્યા. લાકડાનો આ પુલ સરકારની મદદ વિના તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

આસામના કામરુપ જિલ્લાની જલજલી નદી પરનો આ પુલ તૈયાર કરવા માટે કુલ 10 ગામના લોકોએ આર્થિક મદદ કરી. 335 મીટરનો આ પુલ તૈયાર કરવા માટે કુલ 7000 લોકોએ ભેગા મળીને પૈસા આપ્યા.

પ્રાપ્ત જાણકારી મુજબ વર્ષ 2018માં આ પુલનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ થયું હતું.

વાત જાણે એમ છે કે વરસાદમાં આ નદીનું જળસ્તર ખૂબ વધી જાય છે અને તેવામાં આ પુલના સહારે લોકો એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં અવરજવર કરી શકે છે. બાળકો સ્કૂલે પણ આ પુલ ઉપર થઈને જાય છે.

Got a chance to serve poor and helpless villagers once again….Reconstructed hanging bridge with the help of local…

تم النشر بواسطة ‏‎Aching Zeme‎‏ في الأربعاء، ٢٠ يونيو ٢٠١٨

આ પુલનું નિર્માણ થવાના કારણે હવે ગામના લોકોની મુશ્કેલીઓ ઘટી ગઈ છે.

આ કોઈ પહેલી ઘટના નથી કારણકે અગાઉ પણ આસામના દિહામલાઈ વિસ્તારના ગામના લોકોએ ભેગા મળીને એક પુલનું નિર્માણ કર્યું હતું. આ પુલ આસપાસના 4 ગામડાઓને જોડે છે. આ ગામના લોકોએ પણ સરકારી મદદ વિના પુલનું નિર્માણ કર્યું હતું.