શું તમે એક પાંડાને લપસ્યા ખાતા જોયો છે? ના ! તો જુઓ આ વીડિયો…

154

શું તમે એક પાંડાને લપસ્યા ખાતા જોયો છે? ના ! તો જુઓ આ વીડિયો… હાલમાં સોશિયલ મીડિયામાં એક વીડિયો ખૂબ જ વાયરલ થયો છે,

જેમાં એક પાંડા બરફના ચાદરના બનેલ એક કુદરતી લપસ્યામાં આરામથી લપસ્યા કરી રહ્યું છે..

હાલમાં ઘણા દેશોમાં બરફ ખૂબ જ પડી રહ્યો છે, અને જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું છે,

ત્યારે આ બરફની મજા એક પાંડા લઈ રહ્યું છે, તેવામાં કોઈએ એક વિડીયો ઉતારી લીધો, અને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરી દીધો છે.. આ વિડિયો વોશિંગટન દેશનો હોય તેમ જણાય રહ્યું છે..