પહેલા ધોરણમાં ભણતો આ છોકરો નિષ્ણાંતની જેમ ચલાવે છે ! જેસીબી મશીન, બેટ્સમેન વિરેન્દ્ર સહેવાગે વિડીઓ કર્યો સેર..

834

પહેલા ધોરણમાં ભણતો આ છોકરો નિષ્ણાંતની જેમ ચલાવે છે ! જેસીબી મશીન,  બેટ્સમેન વિરેન્દ્ર સહેવાગે વિડીઓ કર્યો સેર..

પહેલા ધોરણમાં ભણતો આ છોકરો નિષ્ણાંતની જેમ ચલાવે છે ! જેસીબી મશીન,  બેટ્સમેન વિરેન્દ્ર સહેવાગે વિડીઓ કર્યો સેર..

આ વીડિયો બેટ્સમેન વીરેન્દ્ર સહેવાગે શેર કર્યો છે. તે બે મિનિટના વીડિયોમાં એક વ્યક્તિ આ જેસીબી નિષ્ણાતનો ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યો છે. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આ બાળક પ્રથમ વર્ગમાં અભ્યાસ કરે છે

અને તે આ મશીન ચલાવવામાં નિષ્ણાત છે. પાછળથી તે વ્યક્તિ આ બાળકને આ મશીન દોડીને બતાવવાનું કહે છે, પછી બાળક તરત જ આ વાહન પર બેસીને ચલાવીને બતાવે છે. આ દરમિયાન તે મશીનને માટી ઉપાડીને આગળ-પાછળ ચલાવતા પણ બતાવે છે.

જો કે, આ વિડિઓ ક્યાંનો છે તે જાણી શકાયું નથી. પરંતુ સેહવાગે તેને પ્રતિભા અને આત્મવિશ્વાસના ઉદાહરણ તરીકે શેર કર્યો છે. વિરુએ પોતાની ટ્વિટમાં લખ્યું કે,

JCB ko khudaai karte dekh,aap bhi bahut ruke honge, bheed banayi.hogi. But isse behtar kuch mahi dukha abhi tak. Talent + self- belief. If you think you can or you cannot, you are right. Wouldn’t advice anyone to try this at a young age, but just can’t stop applauding.

બાદમાં, સેહવાગે તેના ટ્વિટમાં પાઠ આપ્યો અને લખ્યું, ‘જો તમને લાગે કે તમે કરી શકો છો અને કરી શકતા નથી, તો તમે સાચા છો.

 

જો કે, બાળક દ્વારા મશીન ચલાવવું જોખમી છે, અને સેહવાગે તેને અપીલ કરી છે કે, ‘હું કોઈને પણ નાની ઉંમરે આ પ્રયાસ કરવાની સલાહ આપીશ નહીં, પરંતુ હું તેની પ્રશંસા કરતા રોકી શક્યો નહીં.