ચીન ઉપર કેન્દ્ર સરકારનું સૌથી મોટું પગલું tiktok સહિત 59 ચાઈનીઝ એપ પર ભારતમાં પ્રતિબંધ…

611

ચીન ઉપર કેન્દ્ર સરકારનું સૌથી મોટું પગલું tiktok સહિત 59 ચાઈનીઝ એપ પર ભારતમાં પ્રતિબંધ…

ચીન ઉપર કેન્દ્ર સરકારનું સૌથી મોટું પગલું tiktok સહિત 59 ચાઈનીઝ એપ પર ભારતમાં પ્રતિબંધ..

.

ટિકટોક ભારત માં બંધ આજ થી ભારત સરકાર નો નિર્ણય 59 એપ બંધ કરતી ભારત સરકાર.

.

.Zoom, Bigo Live, Weibo, WeChat, SHAREit, UC News, UC Browser, BeautyPlus, Xender, ClubFactory, Helo, Shareit, TikTok, LIKE, Kwai, Vigo Video, ROMWE, SHEIN,

 

NewsDog, VivaVideo- QU Video Inc, Parallel Space, APUS Browser, Perfect Corp, Virus Cleaner (Hi Security Lab),

 

CBrowser, Mi Community, DU recorder, Vault-Hide, YouCam Makeup, Mi Store, CacheClear DU apps studio, DU Battery Saver, DU Cleaner, DU Privacy, 360 Security, DU Browser, Clean Master – Cheetah Mobile, Baidu Translate, Baidu Map,

 

Wonder Camera, ES File Explorer, Photo Wonder, QQ International, QQ Music, QQ Mail, QQ Player, QQ NewsFeed, WeSync, QQ Security Centre, SelfieCity, Mail Master, Mi Video call-Xiaomi, Clash of Kings, Beauty Plus, Kwai, and QQ Launcher.

.