કાનમાં કોક્રોંચ ઘૂસી ગયો

807

કાનમાં કોક્રોંચ ઘૂસી ગયો

કાનમાં કોક્રોંચ ઘૂસી ગયો, જુઓ વિડિયો પછી શું થયું..

આ શૉકિંગ વિડિયો ફિલિપિન્સના સાન્ટો ટોમાસનો છે. અહીં કાનમાં દુખાવો થતાં એક યુવક હેરાન થઈ ગયો હતો.

યુવક નોકરીથી પાછો આવ્યો અને તરત જ પથારીમાં પડી ગયો હતો. તેના પિતરાઈ ભાઈએ કાનમાં ટોર્ચ કરતાં ચોંકી ગયો અને ચીપિયો લઈ કાન સાફ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

જે બાદ થોડીવારમાં જ જીવડાનો પગ બહાર આવ્યો. આ જોઈ ચીપિયો થોડો ઊંડો જવા દીધો તો આખેઆખો કોક્રોચ નીળ્યો. મહત્ત્વનું છે કે 39 વર્ષના લીઓ ઓરેન્ડેનના કાનમાંથી દોઢ ઇંચ લાંબો મરેલો કોક્રોચ નીકળતાં તેને રાહત થઈ હતી.

જુઓ વિડિયો..