૨૧મી સદીની બોલતી ભગવત્ ગીતા

342

૨૧મી સદીની બોલતી ભગવત્ ગીતા

૨૧મી સદીની ટેકનોલોજી સાથે બુકમાં અવાજ આવતી ભાગવત્ ગીતા લોંચ થઈ..

જોઈએ આ વીડિયોમાં કે જે બુક ના પેજ ફેરવતા જ બોલવા લાગે છે

અને કોઈપણ જગ્યાએ ડિવાઇસ ટચ કરવામાં આવે કે તરત જ વાક્યો ટેમેજ મ્યુઝિક સાથે બોલે છે તો ચાલો જોઈએ આ વિડીયો….